RSS

Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm – Bạch Y Thần Chú – Thiền Môn Nhật Tụng

10 Tháng 10

Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm

 

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện chúng con hiểu biết tất cả các pháp.

 

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện chúng con đời sống hiện tại chứng đạo quả A La Hán.

 

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện chúng con sanh vào đời nào cũng gặp Phật Pháp.

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện chúng con độ đặng tất cả chúng sanh đều thành tựu.

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện chúng con luôn an vui hạnh phúc thảnh thơi.

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện tất cả chiến tranh binh đao và bạo động đều dập tắt.

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện tất cả hờn ghen oán giận và thất vọng đều tiêu trừ.

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện địa ngục đau khổ và phiền não đều tiêu tan không còn nữa.

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện các loài ngạ quỉ và mẹ con La Sát luôn luôn được no đủ.

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện tất cả ác tâm nóng giận A tu la được điều phục.

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm
Nguyện các loài được siêu sanh trí huệ lớn tu tập theo chánh pháp.

Nam mô đại từ đại bi Bồ Tát Quan Thế Âm. (3 lần) (CCC)

 

 Bạch Y Thần Chú

 

Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, sa bà ha. (3 lần)

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần)

Án sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ,

bà phà truật độ hám. (3 lần)

Nam mô tam mãn đà, một đà nẫm án tô rô tô rô,

địa vĩ, sa bà ha. (3 lần)

Án nga nga nẫng tam phạ phiệt nhiệt la hộc. (3 lần)

Bạch Y Quan Thế Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn,

quảng đại linh cảm

Bạch Y Bồ Tát Quan Thế Âm. (3 lần)  

Nam mô Phật,
Nam mô Pháp,
Nam mô Tăng ,
Nam mô cứu khổ cứu nạn
Bồ Tát Quan Thế Âm.

Đát chỉ đá, ám dà la phạt đá, dà la phạt đá,

dà ha phạt đá, la dà phạt đá, la dà phạt đá, sa ha, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. (3 lần) (CCC) 

[Mục lục
[Blog Minh Thạnh - Yahoo 360 plus]
[Website - damlinhthat.net]
[Website - Đàm Linh Thất]
[Sách - Kế Hoạch Chấn Hưng Nhân Loại]
[Sách - Hồi Sinh Chúa Jesus]
[Thư pháp Minh Thạnh]
[Sách - Rong Chơi Tuổi Thơ]
[Sách - Những Trái Tim Đồng Dạng]
[Sách - Bảo Hiểm Tâm]

About these ads
 

Thẻ: , , , , ,

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: