RSS

Chú Vạn Sự Kiết Tường – Thiền Môn Nhật Tụng

10 Tháng 10

Chú Vạn Sự Kiết Tường

 

Án Phạ nhựt ra Phạ đa ra Hồng phấn tra.

Án Tô tất địa Ca rị phạ rị Đa nám đa Mục đa duệ Phạ nhựt ra
Phạ nhựt ra bạn dà Hạ nẳng hạ nẳng Hồng phấn tra.

Án né bệ né bệ Né bà dã Ma ha thất rị duệ Tát phạ hạ.

Án Phạ nhựt ra nẳng dã Hồng phấn tra.

Án A tả vĩ Lệ Tát phạ hạ.

Án Đế thế đế nhá Đó vi nảnh Đó đề bà đà dã hồng phấn tra.

Án Dược các sam nẳng Na dã chiến nại ra Đạt nậu bá rị dã
Bạt xá bạt xá Tát phạ hạ.

Án Vỉ tát phổ ra Na ra các xoa Phạ nhựt ra Mạn trà lả Hồng phấn tra.

Án Thâm muội dã Chỉ nảnh hạ rị Hồng phấn tra.

Án Thương yết lệ Mạ hạ thâm mãn diệm Tát phạ hạ.

Án Phạ nhựt ra Nảnh đâm phá duệ Tát phạ hạ.

Nẳng mồ Bát na hàm bá noa duệ Án A mật lật đâm
Nghiêm bệ thất rị duệ Thất rị nảnh Tát phạ hạ.

Án Na lật thế Na lật thế Na lật tra bát đế
Na lật đế na dạ bát nảnh Hồng phấn tra.

Án Thiết na dị tả Tát phạ hạ.

Án Tố rô tố rô Bác ra tố rô Bác ra tố rô Tố rô Tố rô dã Tát phạ hạ.

Đat né dã thá Phạ lồ chỉ đế Thấp phạ ra dã Tát bà đốt sắc
Tra ô hạ di dả Sá phạ hạ.

A ra bạt giả  na.

Om vajra pani hum.

Om muni muni maha muniye svaha 

Om mani padme hum

Om wagi shvari mum  

Om tare tuttare ture svaha  

Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà cu chi nẫm, đát điệt tha. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. (CCC)

 

[Mục lục
[Blog Minh Thạnh - Yahoo 360 plus]
[Website - damlinhthat.net]
[Website - Đàm Linh Thất]
[Sách - Kế Hoạch Chấn Hưng Nhân Loại]
[Sách - Hồi Sinh Chúa Jesus]
[Thư pháp Minh Thạnh]
[Sách - Rong Chơi Tuổi Thơ]
[Sách - Những Trái Tim Đồng Dạng]
[Sách - Bảo Hiểm Tâm]

 

About these ads
 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: